Casusbeschrijvingen

In twee jaar tijd hebben deelnemende musea vraagstukken op het gebied van communicatie, marketing, design en digitale innovatie voorgelegd binnen dit project. De betrokken musea hebben allen deelgenomen aan de MuseumBattle. Sommige van deze casussen zijn in het onderwijs verder ontwikkeld, bij verschillende opleidingen, en in drie gevallen is een veldtest -in de vorm van een afstudeeronderzoek- uitgevoerd. De meeste casussen die door de musea zijn ingebracht zijn in afzonderlijke casusbeschrijvingen uitgebreid beschreven. In de leeswijzer, die hieronder te downloaden is, vindt u een uitgebreidere toelichting op de casusbeschrijvingen.

Leeswijzer casusbeschrijvingen

Hieronder staan verwijzingen naar de (PDF) documenten van de verschillende casussen: