Kennisdelen

Om de opgebouwde kennis en ervaring in dit project te delen worden de volgende instrumenten ingezet:

    • Deze webpagina over het project, waar de voortgang en resultaten worden gepubliceerd.
    • Over het verloop van het project en de resultaten van het project zal worden geblogd via de LinkedIn groep ‘Erfgoed 2.0‘.
    • De onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd worden in de CELL Cahier reeks. Dit is een publicatiereeks waarin actuele en relevante discussies in een specifiek professioneel domein worden belicht op basis van literatuuronderzoek en eigen onderzoek. Professionals nemen deel aan deze publicatie door middel van reviews in de publicatie of door middel van interviews. Er zijn inmiddels twee Cell Cahiers verschenen, namelijk De Digitale Kunstkammer (PDF) en Wijs met Media (PDF). Een derde deel over Social Media is in voorbereiding. De Cell Cahiers worden ruimhartig verspreid (oplage > 1000 stuks) onder de professionals van het betreffende beroepenveld en worden ook in het onderwijs als literatuur gebruikt.
    • Er zullen vanuit het project minstens twee papers worden ingediend voor internationale conferenties op het gebied van musea en nieuwe media zoals: Museums and the Web (conference.archimuse.com/conferences/mw).
    • Van de concepten, prototypen, business modellen en crossmediale casussen zal een ‘losbladige’ uitgave worden gemaakt, zowel op print als digitaal. Dat wil zeggen gedurende het project zal na iedere iteratie een set van A4tjes gepubliceerd worden die de professional naar eigen goeddunken kan bestellen / downloaden en kan verzamelen in de ‘Museumkompas’-klapper.

Ga door naar Verankering.