Literatuurreferenties

Berende, H. 2007. De virtuele archivaris. Directe digitale dienstverlening in de virtuele studiezaal. Amsterdam: scriptie Hogeschool van Amsterdam, Media- en Informatiemanagement.

Bonhof, G., L Kimpen, R. Robbertsen, Y. van Rooy & A. Wolfsen. 2010.  Convenant Utrecht Knooppunt van kennis en cultuur. Utrecht.

Bouwman, Harry, Henny de Vos & Timber Haaker. 2008. Mobile Service Innovation and Business Models. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Chesbrough, Henry. 2006. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston: Harvard Business School Press.

De Niet, Marco, Lieke Heijmans & Harry Verwayen. 2009. Business model innovatie cultureel erfgoed. Amsterdam: DEN/Kennisland/OCW.

Erfgoed Nederland. 2010a. Musea in transitie. Rollen van betekenis. Amsterdam: Erfgoed Nederland.

— 2010b. Nieuwe cultuurfuncties. Een urgente verkenning naar meerwaarde en typologie. Amsterdam: Erfgoed Nederland.

Falk, John & Sheppard. 2006. Thriving in the Knowledge Age: New Business Models for Museums and Other Cultural Institutions. Lanham: Altamira Press.

Gray, Dave, Sunni Brown & James Macafuno. 2010. Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Harvard: O’Reilly Media.

Harvard Business School Press. 2010. Harvard Business Review on Business Model Innovation.

Houtgraaf, Dirk & Marleen Bekkers. 2010. Business modellen. Focus en samenhang in organisaties. Culemborg: Van Duuren Media.

Huysmans, Frank & Jos de Haan. 2007. Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Osterwalder, Alexander &  Yves Pigneur. 2009. Business Model Generation. Amsterdam: Modderman Drukwer.

Provincie Utrecht. 2007. Kansen benutten! Krachten bundelen! Economisch beleidsplan 2007-2011. Provincie Utrecht.

– 2009. Utrecht2040. Samen zorgen voor een duurzame en aantrekkelijke regio. Utrecht: Provincie Utrecht.

Raad voor Cultuur. 2003. ECultuur: van i naar e. Den Haag.

– 2005a. Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap. Den Haag.

– 2005b. Een vitaal museumbeleid. Advies over museale strategie. Den Haag.

– 2007. Innoveren, participeren. Advies agenda cultuurbeleid & culturele basisinfrastructuur. Den Haag.

– 2010. Brief aan de informateur. (5 augustus 2010)

Rappa, M. 2009. Businessmodels on the Web. http://digitalenterprise.org/models/models.html.

Smit-Kreetz, Marie Christine, 2003. Marketingpilot Noordelijke Archieven: ‘Naar een breder publiek door een aansprekend serviceconcept’. Amersfoort: Twynstra Gudde.

Utrecht. Stad van Kennis en Cultuur. 2010. Utrecht: Gemeente Utrecht en Vrede van Utrecht.

Van Asseldonk, Nancy, Peter van Mensch & Harry van Vliet (Red.). 2009. Cultuur in Context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang. Amsterdam: Reinwardt Academie.

Van Lier, Martine. 2010. Museale Archetypen. (persoonlijke communicatie april 2010)

Van Vliet, Harry. 2007. Idola van de Crossmedia. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

— 2008. Het organiseren van praktijkgericht onderzoek. Keynote presentatie op het SBO-congres, Utrecht. 18 december 2008.

— 2009. De Digitale Kunstkammer. Cultureel erfgoed en Crossmedia. Utrecht: Hogeschool Utrecht. (Crossmedialab: Cell Cahier #1)

— 2010. Crossmedia: een inleiding. Presentatie tijdens Kick-off MediaBattle. Enschede: Saxion Hogescholen, 8 februari 2010.

Van Vliet, Harry & Erik Hekman. 2010. Ikweetwatditis. Utrecht: Hogeschool Utrecht. (Crossmedialab: Cell Cahier light #1) (in press).

Van Vliet, Harry, Erik Hekman & Dennis Ringersma. 2010. Strategie Social Media. Workshop voor Communicatieprofessionals. Utrecht: Crossmedialab. (24 juni 2010)

Van Vliet, Harry, Wendy van der Steen, Hans Fröling, Emiel Kanters (Red.). 2009. Wijs met Media. De tools zijn er! Waar is de mediawijsheid? Utrecht: Hogeschool Utrecht. (Crossmedialab: Cell Cahier #2)

Veldhoen, Niniane, Matthijs Rotte & Harry van Vliet. 2009. Interactieve media in musea: Museon en Universiteitsmuseum Utrecht. Utrecht: Hogeschool Utrecht/Crossmedialab.

Veeger, L. 2008. De collectiebalans. Een onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland.

Weide, Siebe & Marco de Niet. 2008. ICT-gebruik in musea. Groningen/Almere: Reekx Advies. (Museumvereniging / Digitaal Erfgoed Nederland)

Wubs, Henrieke & Frank Huysmans. 2006a. Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

— 2006b. Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.