Museumbattle

museumbattle

Wat is de MuseumBattle?

In de MuseumBattle leggen organisaties uitdagende praktijkproblemen voor aan studententeams vanuit verschillende opleidingen. In competitieverband werken de teams, een week lang, aan crossmediale oplossingen voor vraagstukken op het gebied van communicatie, marketing en design. Aan het einde van de week worden de oplossingen ‘gepitched’ aan de opdrachtgevers en wordt door een vakjury het winnende concept gekozen.

[nggallery id=1]

Ervaring

Hogeschool Utrecht organiseert, deels in samenwerking met Saxion Hogescholen, vanaf 2009 MuseumBattles, waar in totaal meer dan 30 opdrachtgevers, 250 studenten en 25 docenten aan hebben deelgenomen. Opdrachtgevers waren onder andere Museon, Historisch Museum Rotterdam, Amsterdam Museum, Bonnefanten Museum en vele anderen. Diverse concepten uit de MuseumBattle zijn doorontwikkeld tot concrete producten en diensten (onder andere de multitouch tables in Museon en Historisch Museum Rotterdam) of worden momenteel in samenwerking met de hogeschool verder uitgewerkt.

Doelstelling

De MuseumBattle is bedoeld om de samenwerking, kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen hogescholen en musea te bevorderen. In een kort, maar intensief traject, worden vraagstelling en oplossing nader tot elkaar gebracht.

Voor studenten biedt de MuseumBattle een unieke kans om zich aan de hand van een reëel vraagstuk van een echte opdrachtgever te profileren en vaardigheden te ontwikkelen. Vaardigheden zoals: het onder tijdsdruk leren oplossen van een bedrijfsprobleem, het leren samenwerken in een multidisciplinair teamverband en het verkrijgen van inzicht in de inhoudelijke samenhang van een aantal vakgebieden. Korte werkcolleges (zoals presentatietechnieken en creatieve vaardigheden) en de begeleiding van docenten, gedurende de MuseumBattle, ondersteunen de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Voor deelnemende organisaties biedt de MuseumBattle de mogelijkheid om een casus uit te laten werken door studenten die mogelijk met een andere blik kijken. Ook is er de mogelijkheid om concreet kennis te maken met de hogeschool en jonge creatieve potentials te ontdekken.

Lectoren en docenten komen via de MuseumBattle in aanraking met concrete en urgente problemen binnen organisaties. Waar de studententeams zich richten op het pragmatisch oplossen van het geanalyseerde probleem, nemen lectoren en docenten de fundamentele kwesties mee in hun onderzoek en onderwijsontwikkeling.

Uitvoering

De MuseumBattle duurt een week en start met een briefing op maandagochtend van de opdrachtgevers en eindigt met een plenaire pitch van de teams op vrijdagmiddag. Een vakjury beoordeelt de aangedragen oplossingen. Per MuseumBattle kunnen acht opdrachtgevers meedoen en worden 3 studententeams ingezet op 1 opdracht. Elk team bestaat uit 3 of 4 studenten, zodat in totaal zo’n 80 studenten kunnen meedoen. De lectoraten verzorgen de begeleiding van de studententeams.

De MuseumBattle wordt twee keer per studiejaar gehouden, aan het begin van onderwijsperiode A (september) en onderwijsperiode C (februari). Zo is er de mogelijkheid om de MuseumBattle in lopend onderwijs in te zetten, bijvoorbeeld als introductieweek voor minoren of afstudeerders. Ook kan gedacht worden aan studenten uit Honours programma’s. Deelnemende studenten zijn 3de of 4de jaars en beschikken over de nodige basiskennis.

Het vervolg

De MuseumBattle heeft de potentie om meer te zijn dan alleen maar een leuke, interessante en leerzame week. De beste concepten, die tijdens de MuseumBattle ontwikkeld zijn, kunnen doorgepakt worden in een project. In het project vindt verdere uitwerking plaatst qua design, propositie naar de klant, technologie en business case zodat een feitelijk product of dienst ontstaat; nagenoeg klaar voor marktintroductie.

Resultaten

In een periode van twee jaar worden vier MuseumBattles gehouden (met een bereik van meer dan 300 studenten) waarmee 40 musea direct bediend kunnen worden. Vanuit iedere MuseumBattle komen twee concepten in aanmerkingen voor verdere uitwerking. In totaal kunnen er dus acht concepten door ontwikkeld worden tot een concreet product of dienst.