Museumjaarcongres

Workshop ‘Museumkompas: strategisch kiezen van nieuwe diensten’

Donderdag 5 oktober jl. Verzorgde het Crossmedialab een workshop tijdens het jaarlijkse Museumcongres van de Nederlandse Museumvereniging. Voor een volle zaal hebben we de verschillende producten van het project Museumkompas de revue laten passeren en hebben we de samenhang en gebruik van de verschillende producten gedemonstreerd.

Het vertrekpunt van de workshop was de centrale onderzoeksvraag van het project: Hoe kunnen musea nieuwe diensten ontwikkelen die rekening houden met veranderende verwachtingspatronen van het publiek, toenemende invloed van digitalisering en noodzaak tot sturing nu financiering niet vanzelfsprekend meer is?

Dit tweejarige project loopt nu ruim een jaar en heeft haar eerste producten opgeleverd. Dit zijn concrete hulpmiddelen voor musea om de juiste strategische keuzes te kunnen maken.

De volgende vier producten hebben we gepresenteerd tijdens de workshop:

Museumwijzer: de museumwijzer is een instrument dat een museum of erfgoedinstelling helpt om haar wezensvraag te beantwoorden: “Wie ben ik als museum? Waartoe ben ik op aard?”. Aan de hand van een 20-tal vragen wordt de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht. Na invulling van de vragen wordt inzicht verschaft in het archetype dat het beste bij een museum past en van waaruit u diensten nader kunt vormgeven en op resultaten kunt sturen. Vul hier zelf de Museumwijzer in (gebruikersnaam: ‘museum’, wachtwoord: ‘wijzer’).

Aan de hand van vier archetypes kunnen musea niet alleen inzicht krijgen in wie ze zijn, maar ook hoe ze zich verhouden tot de andere archetypes. De archetypes zijn: ‘Kennishuis’, ‘Broedplaats’, ‘Experience Center’ en ‘Heiligdom’.

Het volgende product dat werd toegelicht was het Media Strategiespel. Het spel werd kort gedemonstreerd en er werd uitgelegd hoe een museum dit spel kan gebruiken om beslissingen te nemen over social media activiteiten door ze in combinatie te zien met doelen, instrumenten en impact. Meer informatie over het Media Strategiespel.

Een manier om een nieuwe dienst of bepaalde vorm van dienstverlening te concretiseren is door deel te nemen aan de MuseumBattle. De MuseumBattle wordt vier keer georganiseerd tijdens het project en het geeft musea en erfgoedinstellingen de kans om samen met studenten Communicatie en Multimediadesign en Mediatechnologie te werken aan praktijkcases. In een week tijd werken ruim 80 studenten voor 4 opdrachtgevers concepten uit, die op de laatste dag door een professionele jury worden beoordeeld. Het winnende studententeam gaat met de felbegeerde bokaal naar huis. Meer informatie over de MuseumBattle. Nadat de vraag aan de zaal gesteld was of ze zelf mee zouden willen doen met een casus in de MuseumBattle stak na enige aarzeling een groot deel van de aanwezigen hun hand op.

Het vierde product dat we presenteerden is de Crossmedia Monitor. Deze monitor wordt ontwikkeld om beter inzicht te krijgen wat het effect is van de inzet van social media. De platforms Facebook, Twitter, Flickr, Youtube en Foursquare zijn erin opgenomen. De monitor is nog in ontwikkeling. Je kunt zien welk effect de inzet van een bepaalde dienst of (marketing)actie heeft op de verschillende platforms en men kan de eigen activiteiten afzetten tegen die van collegae. Bekijk hier uw eigen social media activiteit.

Na afloop van de verschillende deelpresentaties werd de samenhang en de meerwaarde van de losse producten verder toegelicht door Harry van Vliet.

Wilt u meer informatie over dit project en de verschillende mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

U kunt de presentatie van deze dag hier bekijken