Prestatie-indicatoren voor Digitale Innovatie

Het project Museumkompas biedt de museumprofessional concrete handvatten bij de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van crossmediale diensten. Dit vanuit de observatie dat de museumprofessional geconfronteerd wordt met een veranderend
verwachtingspatroon van het publiek, de toenemende invloed van digitalisering op
de ontwikkeling van publieksdiensten, en de groeiende noodzaak om tot sturing en
verantwoording te komen omdat (overheids)financiering geen vanzelfsprekendheid
meer is.

Om goede beslissingen te kunnen nemen moet de museumprofessional de juiste
informatie hebben. Zinvolle informatie krijg je pas als gegevens vanuit het juiste
perspectief worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Goed benoemde indicatoren
zijn daarbij hulpmiddelen om de juiste informatie uit de beschikbare gegevens te
halen. Vanuit het project Museumkompas zijn indicatoren opgesteld in drie
categorieën. Ze geven informatie over de positionering van een museum, de mate
van innovatie in de organisatie en de performance en kwaliteit van ontwikkelde
diensten.

Hieronder vindt u de indicatorenset en de begeleidende handleiding: