Projectorganisatie

Een stuurgroep zal de voortgang van het project monitoren op basis van de doelstellingen van het project en mogelijkheden aandragen voor verbetering en versnelling van (onderdelen van) het project. Lees verder…

Planning

Museumkompas is gestart op 1 februari 2011 en loopt tot 31 januari 2013. Belangrijk uitgangspunt voor de planning is de synchronisatie met het onderwijs, met name de werkvorm van de MediaBattle die steunt op deelname van veel studenten. Lees verder..


Projectorganisatie (vervolg)

…De stuurgroep wordt voorgezeten door de directeur van het Kenniscentrum Communicatie & Journalistiek: Matthijs van de Schaft. Andere stuurgroepleden zijn: Ben Kokkeler (BMC), John Leek (Beeld en Geluid), Odette Reydon (Erfgoed Nederland), Kees van der Meiden (TwentseWelle), Marco van Vulpen (Armando Museum) en Marco de Niet (Digitaal Erfgoed Nederland).

Voor de uitvoering van het onderzoek en de interventies is gekozen voor een aanpak waarbij projectteams per iteratie worden gevormd. Het uitgangspunt hier is om vanuit een team te werken waar de verschillende opdrachten en belangen constant met elkaar worden besproken en in evenwicht worden gebracht. Een team is samengesteld uit een mix van museummedewerkers, onderzoekers, adviseurs, docenten en studenten, en concentreert zich op de volgende activiteiten: het brainstormen voor concepten, het ontwerpen van prototypes, de veldtest en de analyse van de data. Een team in iedere iteratie krijgt heel duidelijk de resultaten mee die zij moeten opleveren. Met die resultaten is er een duidelijke overdracht mogelijk naar het projectteam van de volgende iteratie. Bovendien zal het in de praktijk zo zijn dat een aantal mensen ‘meegaan’ naar een volgende iteratie c.q. projectteam. Dit zorgt ook voor continuïteit in de uitvoering. ‘Boven’ de verschillende projectteams zal een kernteam van onderzoekers en museumprofessionals worden gevormd. Dit kernteam zorgt voor inhoudelijke continuïteit over de verschillende iteraties heen door zich met de generieke onderzoeksvragen bezig te houden én de vraag hoe oplossingen meer algemeen kunnen worden gemaakt voor implementatie door andere musea.


Planning (vervolg)

…Dit vraagt organisatie vooraf en afstemming met het rooster. Geschikte momenten hiervoor zijn de beginweken van blok 1 (september) en blok 3 (februari), aangezien de MediaBattle dan kan worden ingezet in minoren, afstudeertrajecten en projectonderwijs als een pressure cooker en introductie op het gebied van crossmedia concepting.

Dit uitgangspunt tezamen met de aanpak van de ‘doorlopende zandloper’ en de doorlooptijden van de verschillende werkvormen maakt dat het project is opgedeeld in vier iteraties over een periode van twee jaar. Iedere iteratie wordt uitgevoerd door een projectteam. Iedere iteratie valt samen met twee onderwijsblokken van in totaal 20 weken, typisch de duur van een minor en afstudeerproject. Met vier iteraties zijn dan 80 weken in te plannen.

Ga door naar Deelnemers