Sturen op passende innovatie

Verslag workshop “Sturen op passende innovatie: indicatoren vanuit crossmediale dienstverlening”

Op 4 april 2012 heeft een tweede workshop plaatsgevonden met de partners en deelnemers van het project Museumkompas.

Deze workshop stond in het teken van het sturen op passende innovatie. De vraag die centraal stond was: hoe kan een museum of erfgoed instelling op een goede manier bepalen wanneer zij succesvol is?

Wij hebben samen met de deelnemers gewerkt aan een eerste versie van een ‘toolkit met sturingsindicatoren voor musea en erfgoedinstellingen. Deze toolkit die we aan het ontwikkelen zijn bevat concrete indicatoren. De indicatoren worden door ons samengesteld op basis van literatuurstudie, de expertise van het lectoraat op het gebied van sturing op crossmediale diensten, de expertise van BMC op het terrein van sturing van publieke organisaties. Indicatoren geven aan in welke mate strategische doelen van een organisatie zijn of worden behaald.

Aanwezig uit de museumwereld waren: MOA Amelisweert (Armado museum), Centraal Museum, Amersfoortse musea, Zuiderzeemuseum, Museumwerf Vreeswijk en Amsterdam Museum. Deze groep werd gecompleteerd met kenniskringleden van het lectoraat Crossmedia Business van de HU en museum en erfgoed consultants van adviesbureau BMC en de Erfgoedwerf.

Na een theoretische introductie (klik hier voor de ppt-presentatie) werden de aanwezigen uitgedaagd om actief aan de slag te gaan met het vaak taaie onderwerp van indicatoren. Uitgangspunt was: wat is op dit moment al informatie die gebruikt wordt als indicator? Met welke informatie wordt op dit moment binnen de eigen organisatie bepaald of iets wel of niet een succes is geweest. En, bovenal, hoe wordt binnen de eigen organisatie die informatie gebruikt om van te leren? Bijvoorbeeld door met nieuwe informatie een proces de volgende keer op een andere manier aanpakken.

Zoals bekend waren bezoekersaantallen voor het merendeel van de deelnemers een indicator die van groot belang is. Voor de verantwoording van een museum aan de subsidiegever zijn dit gegevens die de mate van succes bepalen. Het zegt echter maar gedeeltelijk iets over de kwaliteit van de tentoonstelling.

Wat duidelijk werd is dat de musea ook behoefte hebben aan een set van indicatoren die ze informatie geeft over verschillende gebieden binnen de organisatie en die flexibel genoeg is om op incidentele basis specifieke informatie te genereren. Een lijst die actief ingezet kan worden door strategisch te kiezen voor het vergaren en delen van informatie.

Naast het benoemen van de wens om een generieke indicatorenset, werd duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om ook te komen tot stuurinformatie die een museumorganisatie in zijn geheel slimmer maakt. Aan het projectteam de taak om dit verder uit te werken.

Afgesloten werd met een gezamenlijke lunch.

 

Toolkit met sturingsindicatoren nader toegelicht

De indicatoren maken het mogelijke voor museumprofessionals om te sturen op ontwikkeling van nieuwe crossmediale diensten, als onderdeel van sturing op de kerntaken van het museum. De gangbare indicatoren geven veelal kwantitatieve informatie voor onder andere de afrekening aan subsidiegevers. ‘Hoeveel bezoekers zijn er geweest?’ blijft een veelal leidende vraag binnen de verantwoording. De actuele discussie binnen de culturele en museale sector wordt gevoerd over de waarde van tellen van absolute gegevens binnen een sector die ook waarde creëert op een niet direct meetbaar niveau (zie oa Niet Tellen Maar Wegen, Bunnik en van Huis, 2011 Klik hier voor extra informatie)

Museumkompas onderzoekt manieren om zowel de verantwoording van musea aan derden te innoveren en de museumprofessional te ondersteunen bij sturing van het museum. Het museum kan gezien worden als een ‘intelligent organisation’ waarbinnen gestreefd wordt naar constante innovatie. De ontwikkeling van crossmediale dienstverlening kan de interne en externe organisaties voorzien van waardevolle informatie en is onderwerp van onderzoek binnen het project Museumkompas. Maar wat wil de museumprofessional eigenlijk weten? In deze workshop hebben we geprobeerd met een aanzienlijke groep daar antwoorden op te vinden.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben over deze indicatorenset, neemt u dan contact op met projectleider Karen Hilhorst, karen.hilhorst@hu.nl